ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για πανελλαδικές εξετάσεις

Καλούνται οι υποψήφιοι μαθητές* που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις την τρέχουσα σχολική χρονιά να δηλώσουν το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου τη συμμετοχή τους. Οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν με mail στο σχολείο τα έντυπα των αιτήσεων:


Αίτηση - Δήλωση Υποψηφίου/ας (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021: εδώ

σχετικά έγγραφα:
- Οδηγίες για την Αίτηση - Δήλωση μαθητή/ριας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021: εδώ
- Πίνακας - Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο 2021 - Συντελεστές Βαρύτητας: εδώ

Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής:

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2021: εδώ

σχετικά έγγραφα:
Κατάλογος Μουσικών Οργάνων για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»: εδώ

* Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο μαθητές. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση σε επόμενο στάδιο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Προσοχή: Η περίοδος υποβολής από τους μαθητές με mail προς το Λύκειο είναι από 25 μέχρι 30 Νοεμβρίου!

Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου 2020-21

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών Γυμνασίου σχολικού έτους 2020-21, που περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά, καλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών μας να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη, 02-12-2020.

Τη σχετική εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε εδώ

Το έντυπο της αίτησης εδώ