Αγιασμός Μουσικού Σχολείου Άρτας 11-9-2019

Αγιασμός Μουσικού Σχολείου Άρτας 11-9-2019

Πέμπτη συνάντηση μαθητών και καθηγητών στην Άρτα, 25- 29 Μαρτίου 2019
  • erasmusarta_2019_5
  • erasmusarta_2019_1
  • erasmusarta_2019_2
  • erasmusarta_2019_3
  • erasmusarta_2019_4
  • erasmusarta_2019_6
  • erasmusarta_2019_8
  • erasmusarta_2019_7
  • erasmusarta_2019_9

Ενισχυτική διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Δείτε την εγκύκλιο για την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας που θα ισχύσει από 8-1-2018.